Excel PMT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PMT formülünün Türkçe karışılığı DEVRESEL_ÖDEME formülüdür.

Aşağıda DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

Sabit ödemeler ve sabit faiz oranı temelinde bir yatırımın ödemesini verir.

DEVRESEL_ÖDEME (PMT) Formülü Kullanımı

 DEVRESEL_ÖDEME (oran, dönemsayısı, bd, [gd], [tür]) 

Not DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonundaki değişken/lerin ayrıntılı bir açıklaması için BD fonksiyonuna bakın.

DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Borcun faiz oranıdır.
 • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Borcun ödeme dönemi sayısıdır.
 • Bd   - Girilmesi Zorunludur : Bugünkü değerdir (gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeri; anapara olarak da bilinir) .
 • Gd   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gd belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir kredinin gelecekteki değeri 0'dır) .
 • Tür   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : 0 veya 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir.
  Tür Ödeme zamanı
  0 veya belirtilmemişDönem sonu
  1Dönem başı

Bazı Uyarılar

 • DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonunun verdiği ödeme ana para ve faizi içerir, ama vergileri, ihtiyat ödemelerini veya yatırımlara ilişkin olan bazı ücretleri içermez.
 • Oran ve dönem_sayısı için belirlediğiniz birimler konusunda tutarlı olmaya dikkat edin. Yüzde 12'lik faizle dört yıllık bir kredi için aylık ödemeler yapıyorsanız, oran için %12/12, dönem_sayısı için 4*12'yi kullanabilirsiniz. Aynı kredi için yıllık ödemeler yapıyorsanız oran için yüzde 12, dönem_sayısı için 4'ü kullanabilirsiniz.

İpucu Yatırımın süresi boyunca ödenen toplam tutarı bulmak için verilen DEVRESEL_ÖDEME değerini dönem_sayısı ile çarpın.

Örnekler

Örnek 1

A B
Veri Açıklama
%8Yıllık faiz oranı
10Ödeme yapılan ay sayısı
10000Kredi miktarı
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEVRESEL_ÖDEME (A2/12;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre kredi için yapılan aylık ödeme (-1.037,03)
=DEVRESEL_ÖDEME (A2/12;A3;A4;0;1)Ödemelerin dönemin başlangıcında yapılması dışında, yukarıdaki koşullara göre kredi için yapılan aylık ödeme (-1.030,16)

Örnek 2

Borçlar yerine yıllık ödemeleri saptamak için DEVRESEL_ÖDEME'yi kullanabilirsiniz.

A B
Veri Açıklama
%6Yıllık faiz oranı
18Tasarruf etmeyi planladığınız yıllar
50.00018 yılda kazanılmasını istediğiniz miktar
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEVRESEL_ÖDEME (A2/12;A3*12;0;A4)18 yılın sonunda 50.000'e ulaşılması için her ay tasarruf edilmesi gereken miktar (-129,08)

Not Aylık oranın elde edilmesi için faiz oranı 12'ye bölünür. Ödeme sayısının elde edilmesi için paranın ödendiği yıllar 12 ile çarpılır.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft