Excel POISSON.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce POISSON.DIST formülünün Türkçe karışılığı POISSON.DAĞ formülüdür.

Poisson dağılımını verir. Poisson dağılımının yaygın bir uygulaması, bir dakika içinde köprü gişesine gelen otomobillerin sayısı gibi, belirli bir zamandaki olayların sayısını tahmin etmektir.

POISSON.DAĞ (POISSON.DIST ) Formülü Kullanımı

 POISSON.DAĞ (x,ortalama,kümülatif) 

POISSON.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : Olay sayısıdır.
 • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : beklenen sayısal değerdir.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : Sonuçta verilen olasılık dağılımının biçimini belirleyen mantıksal bir değerdir. Kümülatif DOĞRU ise, POISSON fonksiyonu, gerçekleşen rasgele olayların sayısının sıfır ile x (dahil) arasında olmasının kümülatif Poisson olasılığını verir. YANLIŞ ise, gerçekleşen olayların sayısının tam x olmasının Poisson olasılık kütle fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • X tamsayı değilse ondalık kısmı atılır.
 • X veya ortalama sayısal değilse, POISSON.DAĞ fonksiyonu#DEĞER! hata değeri verir.
 • X < 0 ise, POISSON.DAĞ #SAYI! hata değeri verir.
 • Ortalama < 0 ise, POISSON.DAĞ #SAYI! hata değeri verir.
 • POISSON.DAĞ aşağıdaki gibi hesaplanır.

  Kümülatif = YANLIŞ:

  Denklem

  Kümülatif = DOĞRU:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
2Olay sayısı
5Beklenen ortalama
Formül Açıklama (Sonuç)
=POISSON.DAĞ (A2,A3,DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre kümülatif Poisson olasılığı (0,124652)
=POISSON.DAĞ (A2,A3,YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre Poisson olasılık kütle fonksiyonu (0,084224)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft