Excel POISSON Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce POISSON formülünün Türkçe karışılığı POISSON formülüdür.

Poisson dağılımını verir. Poisson dağılımının yaygın bir uygulaması, bir dakika içinde köprü gişesine gelen otomobillerin sayısı gibi, belirli bir zamandaki olayların sayısını tahmin etmektir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. POISSON.DAĞ fonksiyonu.

POISSON (POISSON) Formülü Kullanımı

 POISSON (x,ortalama,kümülatif) 

POISSON fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : Olay sayısıdır.
 • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : beklenen sayısal değerdir.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : Sonuçta verilen olasılık dağılımının biçimini belirleyen mantıksal bir değerdir. Kümülatif DOĞRU ise, POISSON fonksiyonu, gerçekleşen rasgele olayların sayısının sıfır ile x (dahil) arasında olmasının kümülatif Poisson olasılığını verir. YANLIŞ ise, gerçekleşen olayların sayısının tam x olmasının Poisson olasılık kütle fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • X tamsayı değilse ondalık kısmı atılır.
 • X veya ortalama sayısal değilse, POISSON fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • x < 0 ise, POISSON #SAYI! hata değerini verir.
 • Ortalama ≤ 0 ise, POISSON fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • POISSON aşağıdaki gibi hesaplanır.

  Kümülatif = YANLIŞ:

  Denklem

  Kümülatif = DOĞRU:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
2Olay sayısı
5Beklenen ortalama
Formül Açıklama (Sonuç)
=POISSON (A2;A3;DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre kümülatif Poisson olasılığı (0,124652)
=POISSON (A2;A3;YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre Poisson olasılık kütle fonksiyonu (0,084224)

Kaynak:Microsoft