Excel PRICE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PRICE formülünün Türkçe karışılığı DEĞER formülüdür.

Aşağıda DEĞER fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

DEĞER (PRICE) Formülü Kullanımı

 DEĞER (düzenleme, vade, oran, getiri, teminat, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

DEĞER fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Tahvilin yıllık kupon oranıdır.
 • Getiri   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin yıllık verimidir.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade, sıklık ve temele ait kesirli bölümler atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, DEĞER fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Getiri < 0 veya oran < 0 ise, DEĞER, #SAYI! hata değeri verir.
 • Teminat ≤ 0 ise, DEĞER, #SAYI! hata değeri verir.
 • Sıklık 1, 2 veya 4'ün dışında bir sayıysa, DEĞER, #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, DEĞER, #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, DEĞER, #SAYI! hata değeri verir.
 • DEĞER aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • DSC = değerlendirmeden kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • E = Düzenleme tarihine denk gelen kupon dönemindeki gün sayısı.
  • N = Düzenleme tarihi ile teminat tarihi arasında ödenecek kupon sayısı.
  • A = kupon döneminin başından düzenleme tarihine kadar olan gün sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15 Şubat 2008Düzenleme tarihi
15 Kasım 2017Vade tarihi
%5,75Altı aylık kupon yüzdesi
%6,50Getiri yüzdesi
100 TLTeminat değeri
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
030/360 temelinde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEĞER (A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)Yukarıdaki koşullara göre bir bononun bono fiyatı (94,63436)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft