Excel PRICEDISC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PRICEDISC formülünün Türkçe karışılığı DEĞERİND formülüdür.

Aşağıda DEĞERİND fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İndirim yapılmış menkul değerin 100 "TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

DEĞERİND (PRICEDISC) Formülü Kullanımı

 DEĞERİND (düzenleme, vade, indirim, teminat, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

DEĞERİND fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • İndirim   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin faiz oranıdır.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade ve temel kesirli bölümleri atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, DEĞERİND fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • İndirim ≤ 0 veya yeniden satın alma ≤ 0 ise, DEĞERİND, #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, DEĞERİND, #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, DEĞERİND, #SAYI! hata değeri verir.
 • DEĞERİND aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • B = yıl tabanına göre yıldaki gün sayısı.
  • GKV = düzenlemeden vadeye kadar olan gün sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
16 Şubat 2008Düzenleme tarihi
1 Mart 2008Vade tarihi
%5,25İndirim oranı yüzdesi
100 TLTeminat değeri
2Gerçek/360 temelinde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEĞERİND (A2;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki koşullara göre bir bononun bono fiyatı (99,79583)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft