Excel PRICEMAT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PRICEMAT formülünün Türkçe karışılığı DEĞERVADE formülüdür.

Aşağıda DEĞERVADE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

DEĞERVADE (PRICEMAT) Formülü Kullanımı

 DEĞERVADE (düzenleme, vade, çıkış, oran, getiri, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

DEĞERVADE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Çıkış   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen dağıtım tarihidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin dağıtım tarihindeki faiz oranıdır.
 • Getiri   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin yıllık verimidir.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 (sıfır) veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade, çıkış ve temel kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme, vade veya çıkış geçerli tarih değilse, DEĞERVADE fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Oran < 0 veya getiri < 0 ise, DEĞERVADE, #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, DEĞERVADE fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, DEĞERVADE fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • DEĞERVADE aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • B = yıl tabanına göre yıldaki gün sayısı.
  • GKV2 = düzenlemeden vadeye kadar olan gün sayısı.
  • GKV1 = çıkıştan vadeye kadar olan gün sayısıdır.
  • A = çıkıştan hesap görmeye kadar olan gün sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15 Şubat 2008Düzenleme tarihi
13 Nisan 2008Vade tarihi
11 Kasım 2007Çıkış tarihi
%6,1Altı aylık kupon yüzdesi
%6,1Getiri yüzdesi
030/360 temelinde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEĞERVADE (A2;A3;A4;A5;A6;A7)Yukarıdaki koşullara göre bir bononun fiyatı (99,98449888)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft