Excel PROB Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PROB formülünün Türkçe karışılığı OLASILIK formülüdür.

Aşağıda OLASILIK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olma olasılığını verir. Üst_sınır verilmezse, x_aralığındaki değerlerin alt_sınıra eşit olma olasılığını verir.

OLASILIK (PROB) Formülü Kullanımı

 OLASILIK (x_aralığı, olasılık_aralığı, [alt_sınır], [üst_sınır]) 

OLASILIK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X_aralığı   - Girilmesi Zorunludur : İlişkili olasılıkların olduğu sayısal x değerleri aralığıdır.
  • Olasılık_aralığı   - Girilmesi Zorunludur : X_aralığındaki değerlerle ilişkili bir olasılıklar kümesidir.
  • Alt_sınır   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Olasılığını bulmak istediğiniz değerde alt sınırdır.
  • Üst_sınır   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Olasılığını bulmak istediğiniz değerde isteğe bağlı üst sınırdır.

Bazı Uyarılar

  • Olasılık_aralığındaki değer ≤ 0 veya olasılık_aralığındaki değer > 1 ise, OLASILIK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Olasılık_aralığındaki değerlerin toplamı 1'e eşit değilse, OLASILIK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Üst_sınır belirtilmezse, OLASILIK fonksiyonu alt_sınıra eşit olma olasılığı verir.
  • X_aralığı ve olasılık_aralığı farklı sayıda veri noktası içeriyorsa, OLASILIK fonksiyonu #YOK hata değeri verir.

Örnek

A B
x Olasılık
00,2
10,3
20,1
30,4
Formül Açıklama (Sonuç)
=OLASILIK (A2:A5;B2:B5;2)x'in 2 olması olasılığı (0,1)
=OLASILIK (A2:A5;B2:B5;1;3)x'in 1 ile 3 arasında olma olasılığı (0,8)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft