Excel PRODUCT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PRODUCT formülünün Türkçe karışılığı ÇARPIM formülüdür.

Aşağıda ÇARPIM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

ÇARPIM fonksiyonu değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpma işleminin sonucunu verir. Örneğin, A1 ve A2 hücreleri sayı içeriyorsa, bu iki sayının çarpımını almak için =ÇARPIM (A1, A2) formülünü kullanabilirsiniz. Aynı işlemi yapmak için çarpım ( * ) matematiksel işlecini de kullanabilirsiniz; örneğin, =A1 * A2 .

Birçok hücrenin birbiriyle çarpımını almanız gerektiği durumlarda ÇARPIM fonksiyonu yararlı olur. Örneğin, =ÇARPIM (A1:A3, C1:C3) formülü =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3 ile eşdeğerdir.

ÇARPIM (PRODUCT) Formülü Kullanımı

 ÇARPIM (sayı1, [sayı2], ...) 

ÇARPIM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • sayı1   - Girilmesi Zorunludur : Çarpmak istediğiniz ilk sayı veya aralık (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) .
  • sayı2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Çarpmak istediğiniz ek sayılar veya aralıklar; en çok 255 değişken kullanılabilir.

Not Bağımsız değişken bir dizi veya başvuru olduğunda, dizideki veya başvurudaki sayılar çarpılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler ve metinler dikkate alınmaz.

Örnek

A B C
Veri
5
15
30
Formül Açıklama Sonuç
=ÇARPIM (A2:A4)A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların çarpımını yapar.2250
=ÇARPIM (A2:A4;2)A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan sayıların çarpımını yapar ve sonra sonucu 2 ile çarpar.4500
=A2*A3*A4A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan sayıları, ÇARPIM fonksiyonu yerine matematiksel işleçler kullanarak çarpar.2250

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft