Excel QUARTILE.EXC  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce QUARTILE.EXC formülünün Türkçe karışılığı DÖRTTEBİRLİK.HRC formülüdür.

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir.

Sözdizimi

 QUARTILE.EXC (dizi, dörttebir) 

DÖRTTEBİRLİK.HRC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Dörtte bir değerini bulmak istediğiniz bir dizi veya sayısal değer hücre aralığıdır.
  • Dörttebir - Girilmesi Zorunludur : Hangi değerin verileceğini belirtir.

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, DÖRTTEBİRLİK.HRC fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Dörttebir tamsayı değilse yuvarlanır.
  • Dörttebir ≤ 0 ise veya dörttebir ≥ 4 ise DÖRTTEBİRLİK.HRC #SAYI! hata değeri verir.
  • Dörttebir 0 (sıfır) , 2 ve 4'e eşitse, DÖRTTEBİRLİK.HRC sırasıyla MİN, ORTANCA ve MAK olarak aynı değeri verir.

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft