Excel QUARTILE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce QUARTILE formülünün Türkçe karışılığı DÖRTTEBİRLİK formülüdür.

Veri kümesinin dörtte birini verir. Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır. Örneğin, bir popülasyonda gelirlerin en yüksek yüzde 25'ini bulmak için DÖRTTEBİRLİK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. DÖRTTEBİRLİK.HRC fonksiyonu ve DÖRTTEBİRLİK.DHL fonksiyonu.

DÖRTTEBİRLİK (QUARTILE) Formülü Kullanımı

 DÖRTTEBİRLİK (dizi,dörttebir) 

DÖRTTEBİRLİK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Dörttebir değerini bulmak istediğiniz bir dizi veya sayısal değer hücre aralığıdır.
 • Dörttebir - Girilmesi Zorunludur : Hangi değerin verileceğini belirtir.
  Dörttebir değeri DÖRTTEBİRLİK sonucu
  0En küçük değer
  1İlk dörttebirlik (25. yüzdebirlik)
  2Ortanca değer (50. yüzdebirlik)
  3Üçüncü dörttebirlik (75. yüzdebirlik)
  4En büyük değer

Bazı Uyarılar

 • Dizi boşsa, DÖRTTEBİRLİK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Dörtte bir tamsayı değilse, burası değiştirilir.
 • Dörttebir < 0 veya dörttebir > 4 ise, DÖRTTEBİRLİK, #SAYI! hata değeri verir.
 • Dörttebir 0 (sıfır) , 2 ve 4'e eşitse, DÖRTTEBİRLİK sırasıyla MİN, ORTANCA ve MAK olarak aynı değeri verir.

Örnek

A
Veri
1
2
4
7
8
9
10
12
Formül Açıklama (Sonuç)
=DÖRTTEBİRLİK (A2:A9;1)Yukarıdaki verilerin ilk dörttebirliği (25. yüzdebirliği) (3,5)

Kaynak:Microsoft