Excel QUOTIENT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce QUOTIENT formülünün Türkçe karışılığı BÖLÜM formülüdür.

Aşağıda BÖLÜM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bölmenin tamsayı kısmını verir. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

BÖLÜM (QUOTIENT) Formülü Kullanımı

 BÖLÜM (pay, payda) 

BÖLÜM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Pay   - Girilmesi Zorunludur : Bölünen.
  • Payda   - Girilmesi Zorunludur : Bölen.

Uyarı

Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, BÖLÜM fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BÖLÜM (5;2)5/2'nin tamsayı bölümü (2)
=BÖLÜM (4,5;3,1)4,5/3,1'in tamsayı bölümü (1)
=BÖLÜM (-10;3)-10/3'ün tamsayı bölümü (-3)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft