Excel RADIANS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RADIANS formülünün Türkçe karışılığı RADYAN formülüdür.

Aşağıda RADYAN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dereceyi radyana çevirir.

RADYAN (RADIANS) Formülü Kullanımı

 RADYAN (açı) 

RADYAN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Açı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz derece cinsinden açıdır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=RADYAN (270)Radyan olarak 270 derece (4,712389 veya 3π/2 radyan)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft