Excel RANDBETWEEN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RANDBETWEEN formülünün Türkçe karışılığı RASTGELEARADA formülüdür.

Aşağıda RASTGELEARADA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Belirlediğiniz tamsayılar arasından rastgele bir sayı verir. İşlem tablosu her hesaplandığında yeni bir rastgele tamsayı verilir.

RASTGELEARADA (RANDBETWEEN) Formülü Kullanımı

 RASTGELEARADA (alt, üst) 

RASTGELEARADA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Alt   - Girilmesi Zorunludur : RASTGELEARADA fonksiyonunun vereceği en küçük tamsayıdır.
  • Üst   - Girilmesi Zorunludur : RASTGELEARADA fonksiyonunun vereceği en büyük tamsayıdır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=RASTGELEARADA (1;100)1 ile 100 arasındaki rastgele sayı (değişkenlik gösterir)
=RASTGELEARADA (-1;1)-1 ve 1 arasında rastgele bir sayı (değişkenlik gösterir)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft