Excel RANK.EQ  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RANK.EQ formülünün Türkçe karışılığı RANK.EŞİT formülüdür.

Sayılar listesinde sayı derecelendirmesini verir: boyutu listedeki diğer değerlere bağlıdır; birden fazla değerde aynı derecelendirme varsa bu değer kümesinin üst derecelendirmesi verilir.

Listeyi sıralamanız gerekirse, sayının sıradaki yeri, sayının konumudur.

RANK.EŞİT (RANK.EQ ) Formülü Kullanımı

 RANK.EŞİT (sayı,başv,[sıra]) 

RANK.EŞİT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı - Girilmesi Zorunludur : Sıradaki yerini bulmak istediğiniz sayıdır.
 • Başv - Girilmesi Zorunludur : Sayılar listesi dizisi veya başvurusudur. Başv'daki sayısal olmayan değerler göz ardı edilir.
 • Sıra - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sayının sıradaki yerinin nasıl saptanacağını belirten sayıdır.

  Sıra 0 (sıfır) ise veya belirtilmezse, Microsoft Excel sayıyı, başv azalan şekilde sıralanmış bir listeymiş gibi sıralar.

  Sıra sıfır dışında bir değerse, Microsoft Excel sayıyı, başv artan şekilde sıralanmış bir listeymiş gibi sıralar.

Bazı Uyarılar

 • RANK.EŞİT fonksiyonu, aynı sayılar için aynı derecelendirmeyi verir. Ancak, aynı sayıların varlığı sonraki sayıların derecelendirmelerini etkiler. Örneğin, artan biçimde sıralanmış bir tamsayılar listesinde, 10 sayısı iki taneyse ve derecelendirmesi 5 ise, 11'in derecelendirmesi 7 olacaktır (6 derecelendirmesine sahip bir sayı olmayacaktır) .

 • Bazı nedenlerle, bağlı değerlerin hesaba katıldığı bir derecelendirme tanımının kullanılması istenebilir. Önceki örnekte, 10 sayısı için 5,5 düzeltilmiş derecelendirmesinin uygulanması isteniyordu. Bu, RANK.EŞİT fonksiyonunun verdiği değere, aşağıdaki düzeltme faktörü eklenerek yapılabilir. Bu düzeltme faktörü, hem derecelendirmenin azalan sırayla hesaplandığı (sıra = 0 veya atlanmış) , hem de artan sırayla hesaplandığı (sıra = sıfır olmayan değer) durum için uygundur.

  Bağlı derecelendirmeler için düzeltme faktörü=[SAYI (başv) + 1 – RANK.EŞİT (sayı; başv; 0) – RANK.EŞİT (sayı; başv; 1) ]/2.

  Aşağıdaki örnekte RANK.EŞİT (A2;A1:A5;1) = 3. Düzeltme faktörü (5 + 1 – 2 – 3) /2 = 0,5 ve bağlı değerlerin hesaba katıldığı düzeltilmiş derecelendirme 3 + 0,5 = 3,5. RANK.EŞİT fonksiyonunun, bağlı değer için ayarlanması gerekmeyeceğinden, sayının başv'de yalnızca bir tane olması durumunda, düzeltme faktörü 0 olur.

Örnek

A
Veri
7
3,5
3,5
1
2
Formül Açıklama (Sonuç)
=RANK.EŞİT (A3,A2:A6,1)Yukarıdaki listede 3,5'in sıralama yeri (3)
=RANK.EŞİT (A2,A2:A6,1)Yukarıdaki listede 7'nin sıralama yeri (5)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft