Excel RANK Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RANK formülünün Türkçe karışılığı RANK formülüdür.

Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir. Bir sayının yeri, listedeki diğer değerlere göre büyüklüğüdür. (Listeyi sıralamanız gerekirse, sayının sıradaki yeri, sayının konumudur.)

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. RANK.ORT fonksiyonu ve RANK.EŞİT fonksiyonu.

RANK (RANK) Formülü Kullanımı

 RANK (sayı,başv,[sıra]) 

RANK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı - Girilmesi Zorunludur : Sıradaki yerini bulmak istediğiniz sayıdır.
 • Başv - Girilmesi Zorunludur : Sayılar listesi dizisi veya başvurusudur. Başv'daki sayısal olmayan değerler göz ardı edilir.
 • Sıra - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sayının sıradaki yerinin nasıl saptanacağını belirten sayıdır.

  Sıra 0 (sıfır) ise veya belirtilmezse, Microsoft Excel sayıyı, başv azalan şekilde sıralanmış bir listeymiş gibi sıralar.

  Sıra sıfır dışında bir değerse, Microsoft Excel sayıyı, başv artan şekilde sıralanmış bir listeymiş gibi sıralar.

Bazı Uyarılar

 • RANK fonksiyonu, aynı sayılar için aynı mertebeyi verir. Ancak, aynı sayıların varlığı sonraki sayıların mertebelerini etkiler. Örneğin, artan biçimde sıralanmış bir tamsayılar listesinde, 10 sayısı iki taneyse ve mertebesi 5 ise, 11'in mertebesi 7 olacaktır (6 mertebesine sahip bir sayı olmayacaktır) .

 • Bazı nedenlerle, bağlı değerlerin hesaba katıldığı bir mertebe tanımının kullanılması istenebilir. Önceki örnekte, 10 sayısı için 5,5 düzeltilmiş mertebesinin uygulanması isteniyordu. Bu, RANK'ın verdiği değere, aşağıdaki düzeltme faktörü eklenerek yapılabilir. Bu düzeltme faktörü, hem mertebenin azalan sırayla hesaplandığı (sıra = 0 veya atlanmış) , hem de artan sırayla hesaplandığı (sıra = sıfır olmayan değer) durum için uygundur.

  Bağlı mertebeler için düzeltme faktörü=[SAYI (ref) + 1 – RANK (sayı; ref; 0) – RANK (sayı; ref; 1) ]/2.

  Aşağıdaki örnekte RANK (A2;A1:A5;1) = 3. Düzeltme faktörü (5 + 1 – 2 – 3) /2 = 0,5 ve bağlı değerlerin hesaba katıldığı düzeltilmiş mertebe 3 + 0,5 = 3,5. RANK'ın, bağlı değer için ayarlanması gerekmeyeceğinden, sayının ref'de yalnızca bir tane olması durumunda, düzeltme faktörü 0 olur.

Örnek

A
Veri
7
3,5
3,5
1
2
Formül Açıklama (Sonuç)
=RANK (A3;A2:A6;1)Yukarıdaki listede 3,5'in sıralama yeri (3)
=RANK (A2;A2:A6;1)Yukarıdaki listede 7'nin sıralama yeri (5)

Kaynak:Microsoft