Excel RATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RATE formülünün Türkçe karışılığı FAİZ_ORANI formülüdür.

Aşağıda FAİZ_ORANI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir yatırımın dönem başına faiz oranını verir. FAİZ_ORANI yinelemeyle hesaplanır; sıfır veya daha fazla çözümü olabilir. FAİZ_ORANI fonksiyonunun sıralı sonuçları, 20 yinelemeden sonra 0,0000001 içinde yakınlaşmıyorsa, FAİZ_ORANI fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

FAİZ_ORANI (RATE) Formülü Kullanımı

 FAİZ_ORANI (dönem_sayısı, devresel_ödeme, bd, [gd], [tür], [tahmin]) 

Not Dönem_sayısı, devresel_ödeme, bd, gd ve tür değişken/lerinin ayrıntılı bir açıklaması için BD fonksiyonune bakın.

FAİZ_ORANI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.
 • Devresel_ödeme   - Girilmesi Zorunludur : Her dönem yapılan ödemedir ve yatırım süresi boyunca değişemez. Normal olarak, devresel_ödemenin içinde ana para ve faizi olsa da, diğer ücretler veya vergiler yoktur. Devresel_ödeme atlanırsa, gd değişkenini de eklemeniz gerekir.
 • Bd   - Girilmesi Zorunludur : Bugünkü değerdir (gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeri) .
 • Gd   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gd belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır) .
 • Tür   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : 0 ya da 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir.
  Tür Ödeme zamanı
  0 veya belirtilmemişDönem sonu
  1Dönem başı
 • Tahmin   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Oranın ne olacağı konusundaki tahmininizdir.
  • Tahmin belirtilmezse, yüzde 10 olduğu varsayılır.
  • FAİZ_ORANI fonksiyonunun sonuçları birbirine yaklaşmazsa, tahmin için başka değerler deneyin. Tahmin 0 ile 1 arasındaysa, FAİZ_ORANI fonksiyonu sonuçları genellikle birbirine yaklaşır.

Bazı Uyarılar

Tahmin ve dönem_sayısı için belirlediğiniz birimler konusunda tutarlı olmaya dikkat edin. Yüzde 12'lik faizle dört yıllık bir kredi için aylık ödemeler yapıyorsanız, tahmin için %12/12, dönem_sayısı için 4*12'yi kullanabilirsiniz. Aynı kredi için yıllık ödemeler yapıyorsanız tahmin için %12, dönem_sayısı için 4'ü kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Veri Açıklama
4Borç ödenecek yıl sayısı
-200Aylık ödeme
8000Kredi miktarı
Formül Açıklama (Sonuç)
=FAİZ_ORANI (A2*12;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre borcun aylık faiz oranı (%1)
=FAİZ_ORANI (A2*12;A3;A4) *12Yukarıdaki koşullara göre borcun yıllık faiz oranı (0,09241767 veya %9,24)

Not Ay sayısının elde edilmesi için borcun 12 ile çarpıldığı yılların sayısı.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft