Excel RECEIVED Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RECEIVED formülünün Türkçe karışılığı GETİRİ formülüdür.

Aşağıda GETİRİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tamamı yatırılmış bir menkul değer için vadesinde alınan miktarı verir.

GETİRİ (RECEIVED) Formülü Kullanımı

 GETİRİ (düzenleme, vade, yatırım, indirim, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşturabilir.

GETİRİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Yatırım   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değere yatırılan tutardır.
 • İndirim   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin faiz oranıdır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade ve temel kesirli bölümleri atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, GETİRİ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Yatırım ≤ 0 veya indirim ≤ 0 ise, GETİRİ, #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, GETİRİ, #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, GETİRİ, #SAYI! hata değeri verir.
 • GETİRİ aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • B = yıl temeline göre yıldaki gün sayısıdır.
  • GKV = çıkıştan vadeye kadar olan gün sayısıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15 Şubat 2008Düzenleme (çıkış) tarihi
15 Mayıs 2008Vade tarihi
1.000.000Yatırım
%5,75İndirim oranı yüzdesi
2Gerçek/360 temelinde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=GETİRİ (A2;A3;A4;A5;A6)Yukarıdaki koşullara göre bir bono için vade tarihinde alınacak olan toplam miktar (1014584,654)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft