Excel REGISTER.ID Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce REGISTER.ID formülünün Türkçe karışılığı YAZMAÇ.KODU formülüdür.

Önemli Dikkat Kayıt defterinin yanlış düzenlenmesi işletim sisteminize çok ciddi zarar verebilir ve işletim sistemini yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, kayıt defterinin yanlış düzenlenmesinden doğan sorunların giderilebileceğini garanti edemez. Kayıt defterini düzenlemeden önce, değerli tüm verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın kayıt defterini kullanma ve koruma hakkında en yeni bilgiler için, Microsoft Windows Yardımı'na bakın.

Aşağıda YAZMAÇ.KODU fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir. DLL veya kod kaynağı yazılmamışsa, bu işlev DLL veya kod kaynağını kaydeder ve yazmaç kodunu verir.

YAZMAÇ.KODU işlem tablolarında kullanılabilir (YAZMAÇ'ın tersine) , ama YAZMAÇ.KODU fonksiyonuyla, fonksiyon adı ve değişken adları belirleyemezsiniz.

DLL'ler ve kod kaynakları ile veri türleri hakkında ek bilgi için ÇAĞIR ve YAZMAÇ fonksiyonları'ne bakın.

Not Microsoft Excel Windows ve Microsoft Excel Macintosh farklı tipte kod kaynakları kullandıkları için YAZMAÇ.KODU iki işletim ortamında biraz farklı bir sözdizimine sahiptir.

YAZMAÇ.KODU (REGISTER.ID) Formülü Kullanımı

 YAZMAÇ.KODU (modül_metni,yöntem,[metin_türü]) 

YAZMAÇ.KODU fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Modül_metni - Girilmesi Zorunludur : Microsoft Excel Windows'ta işlev içeren DLL'nin adını belirleyen metindir.
  • Yöntem - Girilmesi Zorunludur : Windows için DLL'deki fonksiyonun adını belirleyen metindir. Modül tanımlama dosyasındaki (.DEF) EXPORTS deyiminden fonksiyonun sıra değerini de kullanabilirsiniz. Sıra değeri veya kaynak kimlik sayısı metin biçiminde olmamalıdır.
  • Metin_türü - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sonuç değerinin veri tipini ve DLL'nin tüm değişken/lerinin veri tiplerini belirleyen metindir. Metin_türünün ilk harfi sonuç değerini belirtir. İşlev veya kod kaynağı önceden yazılmışsa, bu değişkeni belirtmeyebilirsiniz.

Örnekler

32 Bit Microsoft Excel

Aşağıdaki formül 32 bit Microsoft Windows'tan GetTickCount fonksiyonunu kaydeder ve yazmaç kodunu verir:

YAZMAÇ.KODU ("Kernel32";"GetTickCount";"J!")

GetTickCount'un yukarıdaki formül kullanılarak başka bir tabloda önceden kaydedilmiş olduğu varsayılırsa, aşağıdaki formül GetTickCount'un yazmaç kodunu verir:

 YAZMAÇ.KODU ("Kernel32", "GetTickCount")  

16 Bit Microsoft Excel

Aşağıdaki formül 16 bit Microsoft Windows'tan GetTickCount fonksiyonunu kaydeder ve yazmaç kodunu verir:

 YAZMAÇ.KODU ("Kullanıcı", "GetTickCount", "J!")  

GetTickCount'un yukarıdaki formül kullanılarak başka bir tabloda önceden kaydedilmiş olduğu varsayılırsa, aşağıdaki formül GetTickCount'un yazmaç kodunu verir:

 YAZMAÇ.KODU ("Kullanıcı", "GetTickCount")  


  • ÇAĞIR ve YAZMAÇ fonksiyonlarını kullanma
  • Eklentilerle yüklenmiş kullanıcı tanımlı işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft