Excel REPT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce REPT formülünün Türkçe karışılığı YİNELE formülüdür.

Aşağıda YİNELE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Metni belirtilen sayıda yineler. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YİNELE fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

YİNELE (REPT) Formülü Kullanımı

 YİNELE (metin, sayı_kere) 

YİNELE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin   - Girilmesi Zorunludur : Yinelemek istediğiniz metindir.
  • Sayı_kere   - Girilmesi Zorunludur : Metinin kaç kez yineleneceğini belirten pozitif bir sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı_kere 0 (sıfır) ise, YİNELE fonksiyonu "" (boş metin) verir.
  • Sayı_kere tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.
  • YİNELE fonksiyonunun sonucu 32.767 karakterden uzun olamaz, aksi halde YİNELE fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=YİNELE ("*-";3)Dizeyi 3 kez görüntüler (*-*-*-)
=YİNELE ("-";10)Çizgiyi 10 kez görüntüler (----------)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft