Excel ROUND Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ROUND formülünün Türkçe karışılığı YUVARLA formülüdür.

Aşağıda YUVARLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

YUVARLA fonksiyonu sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar. Örneğin, A1 hücresi 23,7825 sayısını içeriyorsa ve bu değeri iki ondalık basamağa yuvarlamak istiyorsanız, şu formülü kullanabilirsiniz:

 =YUVARLA (A1, 2) 

Bu fonksiyonun sonucu 23,78'dir.

YUVARLA (ROUND) Formülü Kullanımı

 YUVARLA (sayı, sayı_basamaklar) 

YUVARLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yuvarlamak istediğiniz sayı.
  • sayı_basamaklar   - Girilmesi Zorunludur : Sayı değişkeninin yuvarlanmasını istediğiniz basamak sayısı.

Bazı Uyarılar

  • Sayı_basamaklar 0'dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.
  • Sayı_basamaklar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
  • Sayı_basamaklar 0'dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.
  • Her zaman yukarıya (sıfırdan uzağa) yuvarlamak için YUKARIYUVARLA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Her zaman aşağıya (sıfıra doğru) yuvarlamak için AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Sayıyı belirli bir çarpana yuvarlamak için (örneğin, 0,5'in katlarına) yuvarlamak için KYUVARLA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B C
Formül Açıklama Sonuç
=YUVARLA (2,15;1)2,15'i bir ondalık basamak olacak biçimde yuvarlar2.2
=YUVARLA (2,149;1)2,149'u bir ondalık basamak olacak biçimde yuvarlar2.1
=YUVARLA (-1,475;2)-1,475'i iki ondalık basamak olacak biçimde yuvarlar-1.48
=YUVARLA (21,5;-1)21,5'i ondalık virgülün soluna bir ondalık basamak yuvarlar20

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft