Excel ROUNDDOWN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ROUNDDOWN formülünün Türkçe karışılığı AŞAĞIYUVARLA formülüdür.

Aşağıda AŞAĞIYUVARLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayıyı sıfır yönünde aşağı yuvarlar.

AŞAĞIYUVARLA (ROUNDDOWN) Formülü Kullanımı

 AŞAĞIYUVARLA (sayı, sayı_rakamlar) 

AŞAĞIYUVARLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Aşağı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.
  • Sayı_rakamlar   - Girilmesi Zorunludur : Sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • AŞAĞIYUVARLA fonksiyonu YUVARLA fonksiyonuna benze de, her zaman aşağı doğru yuvarlar.
  • Sayı_rakamlar 0'dan büyükse, sayı aşağı doğru belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır.
  • Sayı_rakamlar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya aşağı doğru yuvarlanır.
  • Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı aşağı doğru ondalık virgülün soluna yuvarlanır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=AŞAĞIYUVARLA (3,2;0)3,2'yi ondalık basamak olmayacak biçimde aşağı yuvarlar (3)
=AŞAĞIYUVARLA (76,9;0)76,9'u ondalık basamak olmayacak biçimde aşağı yuvarlar (76)
=AŞAĞIYUVARLA (3,14159;3)3,14159'u üç ondalık basamak olacak biçimde aşağı yuvarlar (3,141)
=AŞAĞIYUVARLA (-3,14159;1)-3,14159'u bir ondalık basamak olacak biçimde aşağı yuvarlar (-3,1)
=AŞAĞIYUVARLA (31415,92654;-2)31415,92654'ü ondalık virgülün solunda 2 ondalık basamak aşağı yuvarlar (31400)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft