Excel ROUNDUP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ROUNDUP formülünün Türkçe karışılığı YUKARIYUVARLA formülüdür.

Aşağıda YUKARIYUVARLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayıyı sıfırdan uzaklaşarak yukarı yuvarlar.

YUKARIYUVARLA (ROUNDUP) Formülü Kullanımı

 YUKARIYUVARLA (sayı, sayı_rakamlar) 

YUKARIYUVARLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yukarı doğru yuvarlamak istediğiniz herhangi bir gerçek sayıdır.
  • Sayı_rakamlar   - Girilmesi Zorunludur : Sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • YUKARIYUVARLA fonksiyonu YUVARLA fonksiyonuna benzese de, sayıyı her zaman yukarı yuvarlar.
  • Sayı_rakamlar 0'dan büyükse, sayı yukarı doğru, belirtilen sayıda ondalık haneye yuvarlanır.

  • Sayı_rakamlar 0 ise, sayı yukarı doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı yukarı doğru, ondalık virgülün soluna yuvarlanır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=YUKARIYUVARLA (3,2;0)3,2'yi ondalık basamak olmayacak biçimde yukarı yuvarlar (4)
=YUKARIYUVARLA (76,9;0)76,9'u ondalık basamak olmayacak biçimde yukarı yuvarlar (77)
=YUKARIYUVARLA (3,14159;3)3,14159'u üç ondalık basamak olacak biçimde yukarı yuvarlar (3,142)
=YUKARIYUVARLA (-3,14159;1)-3,14159'u bir ondalık basamak olacak biçimde yukarı yuvarlar (-3,2)
=YUKARIYUVARLA (31415,92654;-2)31415,92654'ü ondalık virgülün solunda 2 ondalık basamak yukarı yuvarlar (31500)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft