Excel ROW Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ROW formülünün Türkçe karışılığı SATIR formülüdür.

Aşağıda SATIR fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Başvurunun satır sayısını verir.

SATIR (ROW) Formülü Kullanımı

 SATIR ([başvuru]) 

SATIR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başvuru   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Satır sayısını öğrenmek istediğiniz hücre veya hücre aralığıdır.
    • Başvuru belirtilmezse, SATIR fonksiyonunun göründüğü hücrenin başvurusu olduğu varsayılır.

    • Başvuru bir hücre aralığıysa ve SATIR fonksiyonu düşey bir dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) olarak girilirse, SATIR fonksiyonu başvurunun satır sayılarını düşey bir dizi olarak verir.

    • Başvuru birden fazla alana başvuruda bulunamaz.

Örnekler

Örnek 1

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SATIR ()Formülün göründüğü satır (2)
=SATIR (C10)Başvurunun satırı (10)

Örnek 2

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SATIR (C4:D6)Başvurunun ilk satırı (4)
Başvurunun ikinci satırı (5)
Başvurunun üçüncü satırı (6)

Not Örnekteki formülün dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A2:A4 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 4 olacaktır.


  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft