Excel ROWS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ROWS formülünün Türkçe karışılığı SATIRSAY formülüdür.

Aşağıda SATIRSAY fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) veya başvurudaki satır sayısını verir.

SATIRSAY (ROWS) Formülü Kullanımı

 SATIRSAY (dizi) 

SATIRSAY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken bulunur:

  • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : Satır sayısını öğrenmek istediğiniz bir dizi, dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) , veya hücre aralığı başvurusudur.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SATIRSAY (C1:E4)Başvurudaki satır sayısı (4)
=SATIRSAY ({1;2;34;5;6})Dizi sabitindeki satır sayısı (2)

  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft