Excel RSQ Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RSQ formülünün Türkçe karışılığı RKARE formülüdür.

Aşağıda RKARE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir. Daha fazla bilgi için PEARSON fonksiyonune bakın. R kare değeri, y'deki, x sapmasına ilişkin sapma oranı olarak yorumlanabilir.

RKARE (RSQ) Formülü Kullanımı

 RKARE (bilinen_y'ler,bilinen_x'ler) 

RKARE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Veri noktası dizi veya aralığıdır.
 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : Veri noktası dizi veya aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler boşsa veya farklı sayıda veri noktasına sahipse, RKARE fonksiyonu #YOK hata değeri verir.
 • Bilinen_y'lerde ve bilinen_x'lerde yalnızca 1 veri noktası varsa RKARE #SAYI/0! hata değeri verir.
 • Pearson ürün momenti korelasyon katsayısı r değerinin denklemi:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (bilinen_x’ler) ve ORTALAMA (bilinen_y’ler) ) .

  RSQ, bu korelasyon katsayısının karesi olan r 2 değerini verir.

Örnek

A B
Bilinen y Bilinen x
26
35
911
17
85
74
54
Formül Açıklama (Sonuç)
=RKARE (A2:A8, B2:B8)Yukarıdaki veri noktaları aracılığıyla, Pearson çarpım momenti korelasyon katsayısının karesi (0,05795)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft