Excel RTD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce RTD formülünün Türkçe karışılığı GZV formülüdür.

Aşağıda GZV fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

COM otomasyonunu (COM eklentisi: Özel komutlar ve özelleşmiş özellikler ekleyerek bir Microsoft Office programının yeteneklerini geliştiren tamamlayıcı program. COM eklentileri bir veya birden çok Office programında çalışabilir. COM eklentileri .dll veya .exe dosya uzantısını kullanır.) destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır.

GZV (RTD) Formülü Kullanımı

 GZV (ProgID, sunucu, konu1, [konu2], ...) 

GZV fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • ProgID   - Girilmesi Zorunludur : Yerel bilgisayarda yüklü olan kayıtlı COM otomasyon eklentisinin (eklenti: Microsoft Office'e özel komutlar veya özel özellikler ekleyen bir tamamlayıcı program.) ProgID adıdır. Adı çift tırnak içine alın.
  • sunucu   - Girilmesi Zorunludur : Eklentinin çalıştırılması gereken sunucunun adıdır. Sunucu yoksa ve program yerel olarak çalışıyorsa, değişkeni boş bırakın. Tersi durumda, sunucu adını çift tırnak ("") içine alın. GZV'yi Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA) : Microsoft Windows tabanlı uygulamalar programlamak için kullanılan ve bazı Microsoft programlarıyla birlikte gelen makro dili sürümü.) programında kullanırken, sunucu yerel olarak çalışsa bile sunucu adını çift tırnak içine almak veya VBA NullString özelliğini kullanmak gerekir.
  • Konu1, konu2,..s. Konu1 gerekli, izleyen konular isteğe bağlıdır. Birlikte benzersiz bir gerçek zamanlı veri parçasını temsil eden 1 - 253 arasındaki parametredir.

Bazı Uyarılar

  • GZV COM otomasyon eklentisinin, yerel bir bilgisayarda oluşturulması ve kaydedilmesi gerekir. Gerçek zamanlı bir veri sunucusu yüklemediyseniz, bir hücrede GZV fonksiyonu kullanmayı denediğinizde hata iletisi alırsınız.
  • Sunucu sonuçları sürekli olarak güncelleştirecek biçimde programlanmışsa, Microsoft Excel otomatik hesaplama modunda olduğunda diğer fonksiyonlardan farklı olarak GZV formülleri değişir.

Örnek

Formül Açıklama (Sonuç)
=GZV ("ComEklentim.Progid",,"LOREM_IPSUM","Fiyat")Veri

  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft