Excel SECOND Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SECOND formülünün Türkçe karışılığı SANİYE formülüdür.

Aşağıda SANİYE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir zaman değerinin saniyelerini verir. Saniye, 0 (sıfır) ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir.

SANİYE (SECOND) Formülü Kullanımı

 SANİYE (dizisel_değer) 

SANİYE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizisel_değer   - Girilmesi Zorunludur : Bulmak istediğiniz saniye içeren zamandır. Zaman, çift tırnak işareti arasında metin dizesi olarak (örneğin, "18:45") , ondalık sayı olarak (örneğin, 18:45'i göstermek üzere 0,78125) veya diğer formül ve fonksiyonların sonucu olarak (örneğin, ZAMANSAYISI ("18:45") ) girilebilir.

Uyarı

Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı tarih sistemleri kullanır. Zaman değerleri tarih değerinin bir parçasıdır ve ondalık bir sayıyla gösterilir (örneğin, 12:00 günün ortası olduğundan 0,5 ile gösterilir) .

Örnek

A B
Saat
16:48:18
16:48:00
FormülAçıklama
=SANİYE (A2)Birinci zaman içindeki saniye sayısı (18)
=SANİYE (A3)İkinci zaman içindeki saniye sayısı (0)

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft