Excel SERIESSUM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SERIESSUM formülünün Türkçe karışılığı SERİTOPLA formülüdür.

Aşağıda SERİTOPLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Birçok fonksiyona bir kuvvet serisi genişletmesiyle yaklaşılabilir.

Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir:

Denklem

SERİTOPLA (SERIESSUM) Formülü Kullanımı

 SERİTOPLA (x, n, m, katsayılar) 

SERİTOPLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X   - Girilmesi Zorunludur : Kuvvet serisi için giriş değeridir.
  • N   - Girilmesi Zorunludur : X'i yükseltmek istediğiniz başlangıç kuvvetidir.
  • M   - Girilmesi Zorunludur : Serideki her terim için n'nin yükseltileceği adım.
  • Katsayılar   - Girilmesi Zorunludur : X'in her sıralı kuvvetinin çarpıldığı katsayılar takımı. Katsayılardaki değerlerin sayısı kuvvet serisindeki terimlerin sayısını belirler. Örneğin, katsayılarda üç değer varsa, kuvvet serisinde üç terim olacaktır.

Uyarı

Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, SERİTOPLA fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

A B
Katsayılar
=Pİ () /4
1
=-1/FAKTÖR (2)
=1/FAKTÖR (4)
=-1/FAKTÖR (6)
Formül Açıklama (Sonuç)
=SERİTOPLA (A2;0;2;A3:A6)Pi/4 radyanın veya 45 derecenin kosinüsüne yaklaştırma (0,707103)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft