Excel SIGN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SIGN formülünün Türkçe karışılığı İŞARET formülüdür.

Aşağıda İŞARET fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1, sayı 0 ise 0 (sıfır) , sayı negatifse -1 verir.

İŞARET (SIGN) Formülü Kullanımı

 İŞARET (sayı) 

İŞARET fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Gerçek sayılardır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=İŞARET (10)Pozitif sayının işareti (1)
=İŞARET (4-4)Sıfırın işareti (0)
=İŞARET (-0,00001)Negatif sayının işareti (-1)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft