Excel SINH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SINH formülünün Türkçe karışılığı SİNH formülüdür.

Aşağıda SİNH fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayının hiperbolik sinüsünü verir.

SİNH (SINH) Formülü Kullanımı

 SİNH (sayı) 

SİNH fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Gerçek sayılardır.

Uyarı

Hiperbolik sinüsün formülü aşağıdaki gibidir:

Denklem

Örnek

Örnek 1

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SİNH (1)1'in hiperbolik sinüsü (1,175201194)
=SİNH (-1)-1'in hiperbolik sinüsü (-1,175201194)

Örnek 2

Kümülatif bir olasılık dağılımını tahmin etmek için hiperbolik sinüs fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bir laboratuar testi değerinin 0 ile 10 saniye arasında olduğunu varsayalım. Bu konuda yapılan diğer deneylerin ampirik çözümlemesi göstermektedir; böylece t saniyeden daha küçük bir sonucu (x) elde etme olasılığı aşağıdaki denklemle yaklaşık olarak bulunabilir:

 P (x<t) = 2.868 * SINH (0.0342 * t) , where 0<t<10

1,03 saniyeden daha küçük bir sonuç elde etme olasılığını hesaplamak için t yerine 1,03 koyun.

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=2,868*SİNH (0,0342*1,03)1,03 saniyeden daha düşük bir sonuç elde etme olasılığı (0,101049063)

Her 1000 deneyin 101'inde bu sonucun gerçekleşmesini bekleyebilirsiniz.


  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft