Excel SKEW Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SKEW formülünün Türkçe karışılığı ÇARPIKLIK formülüdür.

Aşağıda ÇARPIKLIK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dağılım çarpıklığını verir. Çarpıklık, bir dağılımın ortalaması etrafındaki asimetri derecesini belirtir. Pozitif çarpıklık, asimetrik ucu daha yüksek pozitif değerlere doğru genişleyen bir çarpıklığı belirtir. Negatif çarpıklık, asimetrik ucu daha düşük negatif değerlere doğru genişleyen bir dağılımı belirtir.

ÇARPIKLIK (SKEW) Formülü Kullanımı

 ÇARPIKLIK (sayı1, [sayı2], ...) 

ÇARPIKLIK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen numaralar isteğe bağlıdır. Çarpıklığını hesaplamak istediğiniz 1 - 255 arasında değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi ya da bir dizi başvuruyu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Üçten az veri noktası varsa veya örnek standart sapması sıfırsa, ÇARPIKLIK fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
  • Çarpıklık denklemi tanımı:

    Denklem

Örnek

A B
Veri
3
4
5
2
3
4
5
6
4
7
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇARPIKLIK (A2:A11)Yukarıdaki veri kümesinin dağılımının çarpıklığı (0,359543)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft