Excel SLOPE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SLOPE formülünün Türkçe karışılığı EĞİM formülüdür.

Aşağıda EĞİM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, doğrusal regresyon çizgisinin eğimini verir. Eğim, çizgi üzerindeki iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünen düşey mesafedir; bu da regresyon çizgisi boyunca değişim oranıdır.

EĞİM (SLOPE) Formülü Kullanımı

 EĞİM (bilinen_y'ler, bilinen_x'ler) 

EĞİM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Sayısal bağımlı veri noktaları dizisi veya hücre aralığıdır.
 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız veri noktaları kümesidir.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olmalıdır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler boşsa veya eşit olmayan sayıda veri noktalarına sahipse, EĞİM fonksiyonu #YOK hata değeri verir.
 • Regresyon çizgisinin eğiminin denklemi:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (bilinen_x’ler) ve ORTALAMA (bilinen_y’ler) ) .

 • EĞİM ve KESMENOKTASI fonksiyonlarında kullanılan temel algoritma DOT fonksiyonunda kullanılan temel algoritmadan farklıdır. Bu algoritmalar arasındaki farklılık veri tanımsız ve aynı doğrultu üzerindeyse farklı sonuçlara neden olabilir. Örneğin, bilinen_y'ler değişkenine ait veri noktaları 0; bilinen_x'ler değişkenine ait veri noktaları da 1 ise:
  • EĞİM ve KESMENOKTASI #SAYI/0! hatası verir. EĞİM ve KESMENOKTASI algoritması bir ve yalnızca bir yanıt aramak için tasarlanmıştır; bu durumdaysa birden çok yanıt vardır.
  • DOT 0 değerini verir. DOT algoritması aynı doğrultu üzerindeki verilerin akılcı sonuçlarını vermek için tasarlanmıştır; bu durumda da en az bir yanıt bulunabilir.

Örnek

A B
Bilinen y Bilinen x
26
35
911
17
85
74
54
Formül Açıklama (Sonuç)
=EĞİM (A2:A8;B2:B8)Yukarıdaki veri noktalarından geçen doğrusal regresyon çizgisinin eğimi (0,305556)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft