Excel SMALL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SMALL formülünün Türkçe karışılığı KÜÇÜK formülüdür.

Aşağıda KÜÇÜK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir veri kümesinde k. en küçük değeri verir. Bir veri kümesinde belirli bir göreli konumu olan değerleri elde etmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

KÜÇÜK (SMALL) Formülü Kullanımı

 KÜÇÜK (dizi, k) 

KÜÇÜK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : K sırasındaki en küçük değerini belirlemek istediğiniz sayısal veri dizisi veya aralığıdır.
  • K   - Girilmesi Zorunludur : Sonuç olarak verilecek dizideki veya aralıktaki konumdur (en küçükten başlayarak) .

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, KÜÇÜK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • K ≤ 0 veya k veri noktalarının sayısının üstündeyse, KÜÇÜK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • N dizideki veri noktası sayısıysa, KÜÇÜK (dizi;1) en küçük değere eşittir, KÜÇÜK (dizi;n) ise en büyük değere eşittir.

Örnek

A B
Veri Veri
31
44
58
23
37
412
654
48
723
Formül Açıklama (Sonuç)
=KÜÇÜK (A2:A10;4)Birinci sütundaki 4. en küçük sayı (4)
=KÜÇÜK (B2:B10;2)İkinci sütundaki 2. en küçük sayı (3)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft