Excel SQL.REQUEST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SQL.REQUEST formülünün Türkçe karışılığı SQL.REQUEST formülüdür.

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Önemli Excel 2002 Eklentisi: Açık Veritabanı Bağlantısı (XLODBC.XLA) yalnızca Excel 2002'de desteklendiğinden, SQL.REQUEST fonksiyonu Microsoft Office Excel 2007'de desteklenmez.

Aşağıda SQL.REQUEST fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir dış veri kaynağına bağlanır ve bir ndan bir sorgulamayı çalıştırır. Daha sonra SQL.REQUEST, makro programlaması gerektirmeden sonucu bir dizi olarak verir. Bu işlev kullanılabilir değilse, Microsoft Excel ODBC eklenti programını (eklenti: Microsoft Office'e özel komutlar veya özel özellikler ekleyen bir tamamlayıcı program.) (XLODBC.XLA) yüklemeniz gerekir. Eklenti programını Microsoft Office Web sitesinden yükleyebilirsiniz.

SQL.REQUEST (SQL.REQUEST) Formülü Kullanımı

 SQL.REQUEST (bağlantı_dizisi,[çıktı_başv],[sürücü_istemi],[sorgu_metni],[sütun_isimler_mantıksal]) 

SQL.REQUEST fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bağlantı_dizisi - Girilmesi Zorunludur : Veri kaynağı adı, kullanıcı kimliği ve şifreler gibi, kullanılan sürücünün bir veri kaynağına bağlanmak için istediği bilgileri verir ve sürücünün biçimini izlemelidir. Aşağıdaki tablo üç sürücü için üç connection_string örneği vermektedir.
  Sürücü Bağlantı_dizisi
  dBASEDSN=NWind;PWD=test
  SQL ServerDSN=MyServer;UID=dbayer; PWD=123;Database=Pubs
  ORACLEDNS=My Oracle Data Source;DBQ=MYSER VER;UID=JohnS;PWD=Sesame
  • Bağlamayı denemeden önce connection_string'de kullanılan veri kaynağı adını (DSN) tanımlamanız gerekir.
  • Connection_string'i bir dize veya dizi olarak girebilirsiniz. Connection_string 250 karakteri aşıyorsa, onu bir dizi olarak girmeniz gerekir.
  • SQL.REQUEST connection_string kullanarak veri kaynağına erişemezse, #YOK hata değerini verir.
 • Çıktı_başv - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Tamamlanmış bağlantı dizesinin yerleşmesini istediğiniz bir hücre başvurusudur. Çalışma sayfasına SQL.REQUEST girerseniz, output_ref göz ardı edilir.
  • SQL.REQUEST'in tamamlanmış bağlantı dizesini vermesini istediğiniz zaman, output_ref'i kullanabilirsiniz (bu durumda makro tabloya SQL.REQUEST girmelisiniz) .
  • Output_ref'i belirtmezseniz, SQL.REQUEST tamamlanmış bir bağlantı dizesi vermez.
 • Sürücü_istemi - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sürücü iletişim kutusunun ne zaman görüntüleneceğini ve hangi seçeneklerin kullanılabilir olduğunu belirler. Aşağıdaki tabloda belirtilen sayılardan birini kullanabilirsiniz. Driver_prompt belirtilmezse, SQL.REQUEST varsayılan değer olarak 2'yi kullanır.
  Sürücü_istemi Açıklama
  1Sürücü iletişim kutusu her zaman görüntülenir.
  2Sürücü iletişim kutusu, ancak bağlantı dizesi tarafından sağlanan bilgi ve veri kaynağı belirlemesi bağlantıyı tamamlamak için yeterli olmadığında görüntülenir. Tüm iletişim kutusu seçenekleri kullanılabilir.
  3Sürücü iletişim kutusu, ancak bağlantı dizesi tarafından sağlanan bilgi ve veri kaynağı belirlemesi bağlantıyı tamamlamak için yeterli olmadığında görüntülenir. İletişim kutusu seçenekleri gerekli olmadıkları zaman gölgelidir ve kullanılamaz.
  4Sürücü iletişim kutusu görüntülenmez. Bağlantı başarılı değilse, bir hata verir.
 • Sorgu_metni - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Veri kaynağı üzerinde yürütmek istediğiniz SQL deyimidir.
  • SQL.REQUEST query_text'i belirtilen veri kaynağı üzerinde yürütemezse, #YOK hata değerini verir.
  • Başvuruları query_text içinde birleştirerek bir sorgulamayı güncelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, $A$3 her değiştiğinde, SQL.REQUEST sorgulamayı güncelleştirmek için yeni değeri kullanır.

    "SELECT Name FROM Customers WHERE Balance >"&$A$3&"". 

   Microsoft Excel, karakter dizelerini 255 karakterlik bir uzunlukla sınırlar. Query_text bu uzunluğu aşıyorsa, sorgulamayı düşey bir hücre aralığına girin ve tüm aralığı query_text olarak kullanabilirsiniz. Hücrelerin değerleri tam SQL deyimini oluşturmak üzere birleşir.

 • Sütun_isimler_mantıksal - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Sütun adlarının sonuçların ilk satırı olarak verilip verilmeyeceğini belirtir. Sütun adlarının sonuçların ilk satırı olarak verilmesini istiyorsanız bu değişkeni DOĞRU olarak ayarlayın. Sütun adlarının verilmesini istemiyorsanız YANLIŞ olarak ayarlayın. Column_names_logical belirtilmemişse, SQL.REQUEST sütun adlarını vermez.

Verilen Değer

 • Bu fonksiyon tüm eylemlerini tamamlarsa, bir sorgulama sonuçları dizisi veya sorgulamadan etkilenen satırların sayısını verir.
 • SQL.REQUEST connection_string kullanarak veri kaynağına erişemezse, #YOK hata değerini verir.

Bazı Uyarılar

 • SQL.REQUEST dize olarak girilebilir. SQL.REQUEST'i dize olarak girerseniz, o aralığa uyacak bir dize verir.
 • Hücre aralığı sonuç kümesinden büyükse, SQL.REQUEST gerekli boyuta çıkarmak için verilen dizeye boş hücreler ekler.
 • Sonuç kümesi bir dize olarak girilen aralıktan daha büyükse, SQL.REQUEST tüm dizeyi verir.
 • SQL.REQUEST'in değişken/lerinin sırası, Visual Basic for Applications içindeki değişken/lerin sırasından farklıdır.

Örnek

DBASE4 adlı bir dBASE veritabanının bir sorgulamasını yapmak istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki formülü bir hücreye girdiğinizde, ilk satır sütun adları olmak üzere, bir sorgulama sonuçları dizesi verilir:

 SQL.REQUEST ("DSN=NWind;DBQ=c:msquery;FIL=dBASE4", c15, 2, "Select Custmr_ID, Due_Date from Orders WHERE order_Amt>100", TRUE) 

 • Eklentilerle yüklenmiş kullanıcı tanımlı işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft