Excel SQRT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SQRT formülünün Türkçe karışılığı KAREKÖK formülüdür.

Aşağıda KAREKÖK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Pozitif bir karekök verir.

KAREKÖK (SQRT) Formülü Kullanımı

 KAREKÖK (sayı) 

KAREKÖK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır.

Uyarı

Sayı negatifse, KAREKÖK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri
-16
Formül Açıklama (Sonuç)
=KAREKÖK (16)16'nın karekökü (4)
=KAREKÖK (A2)Yukarıdaki sayının karekökü. Sayı negatif olduğundan hata verir (#SAYI!)
=KAREKÖK (ABS (A2) )Yukarıdaki sayının mutlak değerinin karekökü (4)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft