Excel SQRTPI Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SQRTPI formülünün Türkçe karışılığı KAREKÖKPİ formülüdür.

Aşağıda KAREKÖKPİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

(Sayı * pi) değerinin kare kökünü verir.

KAREKÖKPİ (SQRTPI) Formülü Kullanımı

 KAREKÖKPİ (sayı) 

KAREKÖKPİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Pi ile çarpmak istediğiniz sayıdır.

Uyarı

Sayı < 0 ise, KAREKÖKPİ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=KAREKÖKPİ (1)pi'nin karekökü (1,772454)
=KAREKÖKPİ (2)2 * pi'nin karekökü (2,506628)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft