Excel STANDARDIZE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STANDARDIZE formülünün Türkçe karışılığı STANDARTLAŞTIRMA formülüdür.

Aşağıda STANDARTLAŞTIRMA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Ortalama ve standart_sapmayla nitelenen bir dağılımdan normalleştirilmiş bir değer verir.

STANDARTLAŞTIRMA (STANDARDIZE) Formülü Kullanımı

 STANDARTLAŞTIRMA (x, ortalama, standart_sapma) 

STANDARTLAŞTIRMA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X   - Girilmesi Zorunludur : Normalleştirmek istediğiniz değerdir.
  • Ortalama   - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın aritmetik ortalamasıdır.
  • Standart_sapma   - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın standart sapmasıdır.

Bazı Uyarılar

  • Standart_sapma ≤ 0 ise, STANDARTLAŞTIRMA fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Normalleştirilmiş denklem değeri:

    Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
42Normalleştirilecek değer
40Dağılımın aritmetik ortalaması
1,5Dağılımın standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=STANDARTLAŞTIRMA (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre 42'nin normalleştirilmiş değeri (1,333333)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft