Excel STDEV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STDEV formülünün Türkçe karışılığı STDSAPMA formülüdür.

Bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. STDSAPMA.S fonksiyonu.

STDSAPMA (STDEV) Formülü Kullanımı

 STDSAPMA (sayı1,[sayı2],...]) 

STDSAPMA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : Popülasyon örneğine karşılık gelen ilk sayı.
 • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyonun bir örneğine karşılık gelen 2 - 255 arasında sayı değişkenidir. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • STDSAPMA değişken/lerinin popülasyonun bir örneği olduğunu varsayar. Verileriniz tüm popülasyonu gösteriyorsa, standart sapmayı STDSAPMAS fonksiyonunu kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Standart sapma, "n-1" yöntemi kullanılarak hesaplanır.
 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnız dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya hata değerleri dikkate alınmaz.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız STDSAPMAA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • STDSAPMA aşağıdaki formülü kullanır:

  Formül

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (sayı1;sayı2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

Üretim bandından aynı ürüne ait 10 parçanın rastgele seçildiğini ve dayanıklılığının ölçüldüğünü varsayalım.

A
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=STDSAPMA (A2:A11)Dayanıklılığın standart sapması (27,46392)

Kaynak:Microsoft