Excel STDEV.S  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STDEV.S formülünün Türkçe karışılığı STDSAPMA.S formülüdür.

Standart sapmayı bir örneğe bağlı olarak tahmin eder (örnekteki metin ve mantıksal değerleri yoksayar) .

Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür.

STDSAPMA.S (STDEV.S ) Formülü Kullanımı

 STDSAPMA.S (sayı1,[sayı2],...]) 

STDSAPMA.S fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : Popülasyonun bir örneğine karşılık gelen 2 ile 255 arasında sayı değişkenidir. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.
 • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyonun bir örneğine karşılık gelen 2 - 254 arasında sayı değişkenidir. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • STDSAPMA.S değişken/lerinin popülasyonun bir örneği olduğunu varsayar. Verileriniz tüm popülasyonu gösteriyorsa, standart sapmayı STDSAPMA.S fonksiyonunu kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Standart sapma, "n-1" yöntemi kullanılarak hesaplanır.
 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnız dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya hata değerleri dikkate alınmaz.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız STDSAPMAA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • STDSAPMA.S aşağıdaki formülü kullanır:

  Formül

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (sayı1;sayı2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

Üretim bandından aynı ürüne ait 10 parçanın rastgele seçildiğini ve dayanıklılığının ölçüldüğünü varsayalım.

A
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=STDSAPMA.S (A2:A11)Dayanıklılığın standart sapması (27,46391572)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft