Excel STDEVA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STDEVA formülünün Türkçe karışılığı STDSAPMAA formülüdür.

Aşağıda STDSAPMAA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür.

STDSAPMAA (STDEVA) Formülü Kullanımı

 STDSAPMAA (değer1, [değer2], ...) 

STDSAPMAA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değer1, değer2, ... Değer1 gerekli, izleyen değerler isteğe bağlıdır. Popülasyonun örneğine karşılık gelen 1 - 255 arasında değerdir. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • STDSAPMAA, değişken/lerinin popülasyonun bir örneği olduğunu varsayar. Verileriniz tüm popülasyonu gösteriyorsa, standart sapmayı STDSAPMASA kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Standart sapma, veya "n-1" yöntemi kullanılarak hesaplanır.
 • Bağımsız değişkenler şunlardan oluşabilir: sayılar; sayı içeren adlar, diziler veya başvurular; sayıların metin tanıtımları; başvurudaki DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler.
 • DOĞRU içeren değişken/ler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ içeren değişken/ler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
 • Bir değişken bir dizi veya göndermeyse, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri göz ardı edilir.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istemiyorsanız STDSAPMA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • STDSAPMAA, aşağıdaki formülü kullanır:

  Denklem

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (değer1;değer2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

Üretim bandından aynı ürüne ait 10 parçanın rastgele seçildiğini ve dayanıklılığının ölçüldüğünü varsayalım.

A B
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=STDSAPMAA (A2:A11)Tüm aletler için dayanıklılık standart sapması (27,46391572)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft