Excel STDEVP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STDEVP formülünün Türkçe karışılığı STDSAPMAS formülüdür.

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. STDSAPMA.P fonksiyonu.

STDSAPMAS (STDEVP) Formülü Kullanımı

 STDSAPMAS (sayı1,[sayı2],...]) 

STDSAPMAS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : Popülasyona karşılık gelen ilk sayı.
 • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Popülasyona karşılık gelen 2 - 255 arasında sayı değişkenidir. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • STDSAPMAS değişken/lerinin tüm popülasyon olduğunu varsayar. Veriniz popülasyonun bir örneğini temsil ediyorsa, standart sapmayı STDSAPMA fonksiyonunu kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Büyük boyutlu örneklerde STDSAPMA ve STDSAPMAS yaklaşık olarak eşit değerler verir.
 • Standart sapma, "n" yöntemi kullanılarak hesaplanır.
 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnız dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya hata değerleri dikkate alınmaz.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız STDSAPMAS fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • STDSAPMAS aşağıdaki formülü kullanır:

  Formül

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (sayı1;sayı2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

A
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=STDSAPMAS (A2:A11)Yalnızca 10 aletin üretildiği varsayıldığında, dayanıklılığın standart sapması (26,05455814)

Kaynak:Microsoft