Excel STDEVPA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STDEVPA formülünün Türkçe karışılığı STDSAPMASA formülüdür.

Aşağıda STDSAPMASA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür.

STDSAPMASA (STDEVPA) Formülü Kullanımı

 STDSAPMASA (değer1, [değer2], ...) 

STDSAPMASA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değer1, değer2, ... Değer1 gerekli, izleyen değerler isteğe bağlıdır. Popülasyona karşılık gelen 1 - 255 arasında değerdir. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvurusu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • STDSAPMASA, değişken/lerinin popülasyonun tümü olduğunu varsayar. Verileriniz, popülasyonun bir örneğini gösteriyorsa, standart sapmayı, STDSAPMAA kullanarak hesaplamanız gerekir.
 • Büyük boyuttaki örneklerde STDSAPMAA ve STDSAPMASA yaklaşık olarak eşit değerler verir.
 • Standart sapma, "n" yöntemi kullanılarak hesaplanır.
 • Bağımsız değişkenler şunlardan oluşabilir: sayılar; sayı içeren adlar, diziler veya başvurular; sayıların metin tanıtımları; başvurudaki DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler.
 • Sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin değişken/leri dikkate alınır.
 • DOĞRU içeren değişken/ler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ içeren değişken/ler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
 • Bir değişken bir dizi veya göndermeyse, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri göz ardı edilir.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istemiyorsanız STDSAPMA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • STDSAPMASA aşağıdaki formülü kullanır:

  Denklem

  Burada x örnek ortalama (ORTALAMA (değer1;değer2;…) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

A B
Dayanıklılık
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299
Formül Açıklama (Sonuç)
=STDSAPMASA (A2:A11)Yalnızca 10 aletin üretildiği varsayıldığında, dayanıklılığın standart sapması (26,05455814)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft