Excel STEYX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce STEYX formülünün Türkçe karışılığı STHYX formülüdür.

Aşağıda STHYX fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir. Standart hata, tek bir x için y tahminindeki hata miktarının ölçümüdür.

STHYX (STEYX) Formülü Kullanımı

 STHYX (bilinen_y'ler, bilinen_x'ler) 

STHYX fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımlı veri noktası dizi veya aralığıdır.
 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız veri noktası dizi veya aralığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerde farklı sayıda veri noktası varsa STHYX fonksiyonu #YOK hata değeri verir.
 • Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerde üçten az veri noktası varsa STHYX fonksiyonu #SAYI/0! hata değerini verir.
 • Tahmini y'nin standart hatasının denklemi:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (bilinen_x’ler) ve ORTALAMA (bilinen_y’ler) ) , n ise örnek boyuttur.

Örnek

A B
Bilinen y Bilinen x
26
35
911
17
85
74
54
Formül Açıklama (Sonuç)
=STHYX (A2:A8;B2:B8)Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatası (3,305719)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft