Excel SUBSTITUTE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUBSTITUTE formülünün Türkçe karışılığı YERİNEKOY formülüdür.

Aşağıda YERİNEKOY fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Metin dizesinde, eski_metin yerine yeni_metin koyar. Metin dizesindeki belirli bir metni değiştirmek istediğinizde YERİNEKOY fonksiyonunu, bir metin dizesinde belirli bir yerde geçen metni değiştirmek için DEĞİŞTİR fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

YERİNEKOY (SUBSTITUTE) Formülü Kullanımı

 YERİNEKOY (metin, eski_metin, yeni_metin, [yineleme_sayısı]) 

YERİNEKOY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin   - Girilmesi Zorunludur : Metin veya karakterlerini değiştirmek istediğiniz metni içeren hücreye başvurudur.
  • Eski_metin   - Girilmesi Zorunludur : Yinelemek istediğiniz metindir.
  • Yeni_metin   - Girilmesi Zorunludur : Eski_metin yerine koymak istediğiniz metindir.
  • Yineleme_sayısı   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Eski_metinin nerelerde yeni_metin ile değiştirileceğini belirtir. Yineleme_sayısı belirtilirse, eski_metin yalnız orada değiştirilir. Belirtilmezse, eski_metin, metinde geçtiği her yerde yeni_metin ile değiştirilir.

Örnek

A B
Veri<
Satış Verileri<
1. Üç Ay, 2008<
1. Üç Ay, 2011<
Formül Açıklama (Sonuç)
=YERİNEKOY (A2;"Satış";"Maliyet")Satış yerine Maliyet koyar (Maliyet Verileri)
=YERİNEKOY (A3;"1";"2";1)"1" değerinin ilk yinelemesinin yerine "2" değerini koyar (2. Üç Ay, 2008)
=YERİNEKOY (A4;"1";"2";3)"1" değerinin üçüncü yinelemesinin yerine "2" değerini koyar (1. Üç Ay, 2012)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft