Excel SUBTOTAL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUBTOTAL formülünün Türkçe karışılığı ALTTOPLAM formülüdür.

Aşağıda ALTTOPLAM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir listede veya veritabanında bir alt toplam verir. Genellikle Veri sekmesindeki Seviye grubunda Alt Toplamlar komutunu kullanarak alt toplamları olan bir liste oluşturmak daha kolaydır. Alt toplamları olan liste bir kez oluşturulduktan sonra, ALTTOPLAM fonksiyonunu düzenleyerek değiştirebilirsiniz.

ALTTOPLAM (SUBTOTAL) Formülü Kullanımı

 ALTTOPLAM (işlev_sayısı,başv1,[başv2],...]) 

ALTTOPLAM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • İşlev_sayısı - Girilmesi Zorunludur : Listede alt toplamları hesaplamak için hangi fonksiyonların kullanılacağını belirleyen 1 ile 11 (gizli değerleri kapsar) veya 101 ile 111 (gizli değerleri yok sayar) arasında bir sayıdır.
  İşlev_sayısı
  (gizli değerleri kapsar)
  İşlev_sayısı
  (gizli değerleri yok sayar)
  İşlev
  1101ORTALAMA
  2102SAY
  3103DOLUSAY
  4104MAK
  5105MİN
  6106ÇARPIM
  7107STDSAPMA
  8108STDSAPMAS
  9109TOPLA
  10110VAR
  11111VARS
 • Başv1 - Girilmesi Zorunludur : Alt toplamını almak istediğiniz ilk adlı aralık veya başvuru.
 • Başv2,... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Alt toplamını almak istediğiniz 2 - 254 arasında adlı aralık veya başvurudur.

Bazı Uyarılar

 • Başv1, başv2,… içinde başka alt toplamlar (veya iç içe girmiş alt toplamlar) varsa, bu iç içe girmiş alt toplamlar iki kez sayılmayı önlemek üzere gözardı edilir.
 • 1 ile 11 arasındaki işlev_sayısı sabitleri için, ALTTOPLAM fonksiyonu, Giriş sekmesinin Hücreler grubundaki Biçim komutunun Gizle & Göster alt menüsü altında yer alan Satırları Gizle ile gizlenen satırların değerlerini kapsar. Bir listedeki gizli ve gizlenmemiş sayıların alt toplamını almak istediğinizde bu sabitleri kullanabilirsiniz. 101 ile 111 arasındaki işlev_sayısı sabitleri için, ALTTOPLAM fonksiyonu, Satırları Gizle komutu ile gizlenen satırların değerlerini yok sayar. Bir listedeki yalnızca gizlenmemiş sayıların alt toplamını almak istediğinizde bu sabitleri kullanabilirsiniz.
 • ALTTOPLAM fonksiyonu, kullandığınız işlev_sayısı değerinden bağımsız olarak, bir filtrenin sonucuna dahil edilmeyen tüm satırları yok sayar.
 • ALTTOPLAM fonksiyonu, veri sütunları veya dikey aralıklar için tasarlanmıştır. Veri satırları veya yatay aralıklar için tasarlanmamıştır. Örneğin, 101 veya daha büyük bir işlev_sayısı kullanarak yatay bir aralığın alt toplamını aldığınızda (örneğin ALTTOPLAM (109,B2:G2) ) , bir sütunu gizlemek, alt toplamı etkilemez. Ancak, dikey bir aralığın alt toplamındaki bir satırı gizlemek, alt toplamı etkiler.
 • Başvurulardan biri 3-B ise, ALTTOPLAM, #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri
120
10
150
23
Formül Açıklama (Sonuç)
=ALTTOPLAM (9;A2:A5)TOPLA fonksiyonu kullanılarak yukarıdaki sütunun alt toplamı (303)
=ALTTOPLAM (1;A2:A5)ORTALAMA fonksiyonu kullanılarak yukarıdaki sütunun alt toplamı (75,75)

 • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft