Excel SUM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUM formülünün Türkçe karışılığı TOPLA formülüdür.

Aşağıda TOPLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

TOPLA fonksiyonu değişken olarak belirttiğiniz tüm sayıları toplar. Her değişken bir aralık (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) , hücre başvurusu (hücre başvurusu: Bir hücrenin nda kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin sütun B ile satır 3'ün kesişiminde görüntülenen hücre başvurusu B3'tür.) , dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) , sabit (sabit: Hesaplanmamış bir değer. Örneğin, 210 sayısı ve "Üç Aylık Gelir" birer sabittir. Bir ifade veya bir ifadenin sonucu olan değer sabit bir sabit değildir.) , formül (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) veya başka bir fonksiyonun sonucu olabilir. Örneğin, TOPLA (A1:A5) A1 - A5 arası tüm hücrelerde bulunan sayıları toplar. Başka bir örnekteyse, TOPLA (A1, A3, A5) A1, A3 ve A5 hücrelerindeki sayıları toplar.

TOPLA (SUM) Formülü Kullanımı

 TOPLA (sayı1,[sayı2],...]) 

TOPLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • sayı1   - Girilmesi Zorunludur : Eklemek istediğiniz ilk sayı değişken.
  • sayı2, ...   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : 2 - 255 arası eklemek istediğiniz sayı değişken/leri.

Bazı Uyarılar

  • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnızca dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya metin dikkate alınmaz.
  • Bağımsız değişkenler hata değerleriyse veya değişken/ler sayılara dönüştürülemeyen metinse Excel hata görüntüler.

Örnek

A B C
Veri
-5
15
30
5
DOĞRU
Formül Açıklama Sonuç
=TOPLA (3;2)3 ve 2'yi toplar.5
=TOPLA ("5";15;DOĞRU)5, 15 ve 1'i toplar. "5" metin değeri sayıya ilk çevrilendir; DOĞRU mantıksal değeri de 1 sayısına ilk çevrilendir.21
=TOPLA (A2:A4)A2 ile A4 arasındaki hücrelerde bulunan değerleri toplar.40
=TOPLA (A2:A4;15)A2 ile A4 arasındaki hücrelerin değerlerini toplayıp bu sonuca 15 ekler.55
=TOPLA (A5;A6;2)A5 ve A6 hücrelerinin değerlerini toplayıp bu sonuca 2 ekler. Başvurulardaki sayısal olmayan değerler çevrilmediğinden (hem A5 hücresindeki değer ('5) , hem de A6 hücresindeki değer (DOĞRU) metin olarak davranır) bu hücrelerdeki değerler yoksayılır.2

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft