Excel SUMIF Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUMIF formülünün Türkçe karışılığı ETOPLA formülüdür.

Aşağıda ETOPLA fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Kısa Tanımı

ETOPLA fonksiyonunu, bir aralıkta (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) yer alan ve belirttiğiniz ölçüte uyan değerlerin toplamını almak için kullanırsınız. Örneğin, sayıların bulunduğu bir sütunda yalnızca 5'ten büyük olan değerlerin toplamını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Şu formülü kullanabilirsiniz:

 =ETOPLA (B2:B25,">5") 

Bu örnekte, ölçütün uygulandığı değerler toplamı alınan değerle aynıdır. İsterseniz, ölçütü bir aralığa uygulayıp farklı bir aralıkta bunlara karşılık gelen değerlerin toplamını alabilirsiniz. Örneğin, =ETOPLA (B2:B5, "Can", C2:C5) formülü yalnızca C2:C5 aralığında yer alan ve B2:B5 aralığındaki ilişkili hücrelerin "Can" değerine eşit olduğu değerlerin toplamını alır.

Not Birden çok ölçüt temelinde hücrelerin toplamını almak için bkz. ÇOKETOPLA fonksiyonu.

ETOPLA (SUMIF) Formülü Kullanımı

 ETOPLA (aralık, ölçüt, [toplam_aralığı]) 

ETOPLA fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

 • aralık   - Girilmesi Zorunludur : Ölçüte göre değerlendirilmesini istediğiniz hücre aralığı. Aralıklardaki hücrelerde numaralar veya adlar, diziler ya da sayı içeren başvurular bulunmalıdır. Boşluk ve metin değerleri göz ardı edilir.
 • ölçüt   - Girilmesi Zorunludur : Hangi hücrelerin sayılacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu, metin ya da hangi hücrelerin toplanacağını tanımlayan bir işlev biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, ">32", B5, 32, "32", "elmalar" veya BUGÜN () olarak gösterilebilir.

  Önemli Tüm metin ölçütleri ve mantıksal ya da matematiksel simge içeren ölçütler çift tırnak ( " ) içine alınmalıdır. Ölçüt sayısal bir değerse, çift tırnak kullanmak gerekmez.

 • toplam_aralığı   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Aralık değişkeninde belirtilen hücrelerden farklı hücrelerin toplamını almak istiyorsanız, toplamı alınacak hücreler. Toplam_aralığı değişkeni belirtilmezse, Excel aralık değişkeninde belirtilen hücreleri toplar (bunlar, ölçütün uygulandığı hücrelerdir) .

Notlar

 • Toplam_aralık değişkeninin aralık değişkeniyle aynı boyutta ve şekilde olması gerekmez. Toplanacak gerçek hücreler saptanırken, toplam_aralık içinde en sol üstte yer alan hücre başlangıç hücresi olarak alınır ve aralık değişkeninin boyut ve şekline karşılık gelen hücreler eklenir. Örneğin:
  Aralık aşağıdaki gibi Ve toplam_aralığı aşağıdaki gibiyse Gerçek hücreler aşağıdaki gibi olur
  A1:A5B1:B5B1:B5
  A1:A5B1:B3B1:B5
  A1:B4C1:D4C1:D4
  A1:B4C1:C2C1:D4
 • Ölçüt değişkeni olarak soru işareti ( ? ) ve yıldız işareti ( * ) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakterle eşleşirken yıldız işareti herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti ( ~ ) koyun.

Örnek

Örnek 1

A B C
Mülk Değeri Komisyon Veri
100.0007.000250.000
200.00014.000
300.00021.000
400.00028.000
Formül Açıklama Sonuç
=ETOPLA (A2:A5;">160000";B2:B2)160.000'in üzerindeki mülk değerleri toplamı.63.000
=ETOPLA (A2:A5;">160000")160.000'in üzerindeki mülk değerlerinin toplamı.900.000
=ETOPLA (A2:A5,300000,B2:B5)300.000' e eşit mülk değerleri için komisyonların toplamı.21.000
=ETOPLA (A2:A5,">" & C2,B2:B5)C2 hücresindeki değerden büyük mülk değeri komisyonlarının toplamı.49.000

Örnek 2

A B C
Kategori Yiyecek Satış
SebzelerKarnabahar2300
SebzelerKereviz5500
MeyvelerKayısı800
Tereyağı400
SebzelerHavuç4200
MeyvelerKavun1200
Formül Açıklama Sonuç
=ETOPLA (A2:A7,"Meyveler",C2:C7)"Meyveler" kategorisindeki tüm besinlerin satışlarının toplamı.2000
=ETOPLA (A2:A7,"Sebzeler",C2:C7)"Sebzeler" kategorisindeki tüm besinlerin satışlarının toplamı.12000
=ETOPLA (B2:B7,"ka*",C2:C7)"Ka" ile başlayan tüm besinlerin (Karnabahar, Kayısı ve Kavun) satışlarının toplamı.4300
=ETOPLA (A2:A7,"",C2:C7)Kategorisi belirtilmemiş olan tüm besinlerin satışlarının toplamı.400

 • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft