Excel SUMIFS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUMIFS formülünün Türkçe karışılığı ÇOKETOPLA formülüdür.

Aşağıda ÇOKETOPLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Aralıkta (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar. Örneğin, A1:A20 aralığında yer alan sayıları, B1:B20 aralığında bunlara karşılık gelen sayıların sıfırdan (0) büyük ve C1:C20 aralığında bunlara karşılık gelen sayıların 10'dan küçük olması koşuluyla toplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

 =SUMIFS (A1:A20, B1:B20, ">0", C1:C20, "<10") 

Önemli ÇOKETOPLA ve ETOPLA fonksiyonlarındeki değişken/lerin sırası farklıdır. Özellikle, toplam_aralığı değişkeni ÇOKETOPLA 'da ilk değişkenken ETOPLA 'da üçüncü değişkendir. Birbirine benzeyen bu fonksiyonları kopyalıyor ve düzenliyorsanız, değişken/leri doğru sıraya yerleştirdiğinizden emin olmalısınız.

ÇOKETOPLA (SUMIFS) Formülü Kullanımı

 SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...) 

ÇOKETOPLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • toplam_aralığı   - Girilmesi Zorunludur : Numaralar veya adlar, aralıklar ya da sayı içeren hücre başvuruları (hücre başvurusu: Bir hücrenin nda kapladığı koordinatlar kümesi. Örneğin sütun B ile satır 3'ün kesişiminde görüntülenen hücre başvurusu B3'tür.) da içinde olmak üzere toplamı alınacak bir veya daha çok hücre. Boş değerler ve metin değerleri yoksayılır.
  • ölçüt_aralığı1   - Girilmesi Zorunludur : İlişkili ölçütün değerlendirileceği ilk aralık.
  • ölçüt1   - Girilmesi Zorunludur : Ölçüt_aralığı1 değişkeninde hangi hücrelerin toplanacağını tanımlayan sayı, ifade, hücre başvurusu ya da metin biçimindeki ölçüt. Örneğin, ölçüt 32, ">32", B4, "elmalar" veya "32" olarak ifade edilebilir.
  • ölçüt_aralığı2, ölçüt2, …   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Ek aralıklar ve bunlarla ilişkilendirilmiş ölçütler. En çok 127 aralık/ölçüt çiftine izin verilir.

Bazı Uyarılar

  • Toplam_aralığı değişkenindeki bir hücre, ancak bu hücreyle ilgili olarak belirtilmiş ölçütlerin tümü doğru olduğunda toplanır. Örneğin, formülün iki ölçüt_aralığı değişkeni içerdiğini varsayalım. Ölçüt_aralığı1 'in ilk hücresi ölçüt1 'e uyuyorsa ve ölçüt_aralığı2 'nin ilk hücresi ölçüt2 'ye uyuyorsa, toplam_aralığı 'nın ilk hücresi toplama eklenir ve belirtilen aralıktaki diğer hücreler de aynı şekilde değerlendirilir.
  • Toplam-aralığında yer alan ve DOĞRU içeren hücreler 1 olarak değerlendirilir; toplam-aralığında yer alan ve YANLIŞ içeren hücreler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
  • ETOPLA fonksiyonundeki aralık ve ölçüt değişken/lerinin aksine, ÇOKETOPLA fonksiyonunde her ölçüt_aralığı toplam_aralığıyla aynı sayıda satır ve sütun içermelidir.
  • Ölçütte soru işareti ( ? ) ve yıldız işareti ( * ) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti ( ~ ) koyun.

Örnekler

Örnek 1

A B C
Satılan Miktar Ürün Satış Temsilcisi
5 Elma1
4 Elma2
15 Enginar1
3 Enginar2
22 Muz1
12 Muz2
10 Havuç1
33 Havuç2
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKETOPLA (A2:A9, B2:B9, "=E*", C2:C9, 1) "E" ile başlayan ve Satış Temsilcisi 1 tarafından satılan toplam ürün miktarının toplamını alır.20
=ÇOKETOPLA (A2:A9, B2:B9, "<>Muz", C2:C9, 1) Satış Temsilcisi 1 tarafından satılan toplam ürün miktarının (Muz dışında) toplamını alır.30

Örnek 2: Ödenen faiz temelinde banka hesaplarından tutarları ekleme

A B C D E
Toplamlar Hesap 1 Hesap 2 Hesap 3 Hesap 4
Dolar cinsinden tutar1003908321500
Ödenmiş faiz (2000)% 1% 0,5% 3% 4
Ödenmiş faiz (2001)% 1% 1,3% 2,1% 2
Ödenmiş faiz (2002)% 0,5% 3% 1% 4
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKETOPLA (B2:E2, B3:E3, ">%3", B4:E4, ">=%2")Faizin 2000 yılında %3'ten yüksek ve 2001 yılında %2'den büyük veya buna eşit olduğu her banka hesabının toplam tutarları.500
=ÇOKETOPLA (B2:E2, B5:E5, ">=%1", B5:E5, "<=3%", B4:E4, ">%1")Faizin 2002 yılında %1 ile %3 arasında olduğu ve 2001 yılında %1'den büyük olduğu her banka hesabının toplam tutarları.8711

Örnek 3: Belirli günlerin yağış miktarını toplama

A B C D E
Günlük Ölçümler İlk Gün İkinci Gün Üçüncü Gün Dördüncü Gün
Yağış (toplam cm)3,30,85,55,5
Ortalama sıcaklık (derece)55393957,5
Ortalama rüzgar hızı (kilometre/saat)6,519,566,5
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKETOPLA (B2:E2, B3:E3, ">=40", B4:E4, "<10")Ortalama sıcaklığın en az 40 derece ve ortalama rüzgar hızının saatte 10 km'den az olduğu günlerin toplam yağış miktarının toplamını alır.

Her sütun için (B ile E arasındaki) hem 3. hem de 4. satırın sırasıyla ölçüt1 ve ölçüt2'ye uyması gerektiğinden, yalnızca B2 ve E2 hücreleri toplanır. B3 ve B4 hücreleriyle E3 ve E4 hücreleri her iki ölçüte de uyar. Öte yandan, C3 ve C4 hücreleri ölçütlere uygun değildir. Son olarak, D4 hücresi ölçüt2'ye uyarken, D3 hücresi ölçüt1'e uymaz.

8,8

Örnek 4: Belirli günlerin sabah ve akşam saatlerinin yağış miktarını toplama

Bu örnek, yağış miktarı, ortalama sıcaklık ve ortalama rüzgar hızını her gün 12 saatlik bölümlere ayırdığından, Örnek 3'ün verilerine yaklaşımı genişletir.

A B C D E
Sabah ve Akşam Ölçümleri Birinci Gün İkinci Gün Üçüncü Gün Dördüncü Gün
Sabah: yağış (toplam cm)1,301,53
Akşam: yağış (toplam cm)20,842,5
Sabah: ortalama sıcaklık (derece)56444038
Akşam: ortalama sıcaklık (derece)54343877
Sabah: ortalama rüzgar hızı (kilometre/saat)13681
Akşam: ortalama rüzgar hızı (kilometre/saat)033412
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKETOPLA (B2:E3, B4:E5, ">=40", B6:E7, "<10")Ortalama sıcaklığın en az 40 derece ve ortalama rüzgar hızının saatte 10 km'den az olduğu 12 saatlik dönemlerin toplam yağış miktarının toplamını alır.

Yalnızca B3, C2 ve D2 hücreleri toplanır, çünkü yalnızca bu hücrelere karşılık gelen hücreler her iki ölçüte de uygundur. B3 hücresine karşılık gelen hücreler B5 ve B7, C2 hücresine karşılık gelen hücreler C4 ve C6, D2 hücresine karşılık gelen hücreler ise D4 ve D6'dır.

İşlemin dışında kalan verilere örnek vermek gerekirse, B2'ye karşılık gelen hücreler (B4 ve B6) her iki ölçüte uygun değildir; şöyle ki, B6 hücresinin değeri (13) ölçüt2'den (10) yüksek olduğundan işlemin dışında kalmıştır.

3,5

Örnek 5: Başvuru olarak veya joker karakter kullanarak ölçüt girme

A B C D E F G
Evler Metre kare Yatak odası Banyo Garaj Yapıldığı yıl Fiyat
Ev1 1200 2 1 evet 1940 125.000 TL
Ev2 1580 3 1,5 hayır 1965 217.000 TL
Ev3 2200 4 3 evet 2003 376.000 TL
Ev4 1750 3 2,5 evet 2001 249.000 TL
Ev5 2140 4 3 evet 1998 199.000 TL
=">"&SAYIDÜZENLE (TOPLA (1,1) ,0) ="evet" ="e*"
Formül Açıklama Sonuç
=ÇOKETOPLA (G2:G6,C2:C6,A7,E2:E6,B7,F2:F6,">1999",F2:F6,"<2004") En az 3 yatak odası, bir garajı olan ve 2009 itibariyle 5 - 10 yıllık evlerin fiyatını toplar. 625.000
=ÇOKEĞERORTALAMAG2:G6,C2:C6,">2",E2:E6,C7,F2:F6,">1999",F2:F6,"<2004") En az 3 yatak odası, bir garajı olan ve 2009 itibariyle 5 - 10 yıllık evlerin ortalama fiyatını verir. 312.500

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft