Excel SUMPRODUCT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUMPRODUCT formülünün Türkçe karışılığı TOPLA.ÇARPIM formülüdür.

Aşağıda TOPLA.ÇARPIM fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Verilen dizilerde karşılık gelen bileşenleri çarpar ve bu çarpımların toplamını verir.

TOPLA.ÇARPIM (SUMPRODUCT) Formülü Kullanımı

 TOPLA.ÇARPIM (dizi1, [dizi2], [dizi3], ...) 

TOPLA.ÇARPIM fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi1 - Girilmesi Zorunludur : Bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz ilk dizi değişkeni.
  • Dizi2, dizi3... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Bileşenlerini çarpıp toplamak istediğiniz 2 - 255 arası değişken.

Bazı Uyarılar

  • Dizi değişken/leri aynı boyutlara sahip olmalıdır. Olmazlarsa, TOPLA.ÇARPIM fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • TOPLA.ÇARPIM sayısal olmayan girişleri sıfır olarak yorumlar.

Örnek

A B C D
Dizi 1 Dizi 1 Dizi 2 Dizi 2
3427
8667
1953
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA.ÇARPIM (A2:B4;C2:D4)İki dizide yer alan tüm bileşenleri çarpar; sonra da çarpımları toplar: 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3. (156)

Not Yukarıdaki formül bir dizi olarak girilen TOPLA (A2:B4*C2:D4) formülüyle aynı sonucu verir. Dizileri kullanarak, TOPLA.ÇARPIM fonksiyonuna benzer işlemler yapmak için daha genel çözümler elde edebilirsiniz. Örneğin, TOPLA (A2:B4^2) formülünü kullanarak ve CTRL+SHIFT+ENTER'a basarak A2:B4'deki öğelerin karelerinin toplamını hesaplayabilirsiniz.


  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft