Excel SUMSQ Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce SUMSQ formülünün Türkçe karışılığı TOPKARE formülüdür.

Aşağıda TOPKARE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir.

TOPKARE (SUMSQ) Formülü Kullanımı

 TOPKARE (sayı1, [sayı2], ...) 

TOPKARE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen numaralar isteğe bağlıdır. Karelerin toplamını istediğiniz, 1 - 255 arasında değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi ya da bir dizi başvuruyu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Sayılar, mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
  • Bir değişken bir dizi veya başvuru ise, yalnız dizideki veya başvurudaki sayılar dikkate alınır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya hata değerleri dikkate alınmaz.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPKARE (3;4)3 ve 4'ün karelerinin toplamı (25)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft